KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 65946185-405 sayılı ve 31.01.2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile talep edilen kombi ve klima ticaretindeki anlaşmazlıkların çözümü için İl Tüketici Hakem Heyetinde Odamızı temsilen asil üye olarak meslek grubu üyemiz; Feridun YILDIRAN'ın ve yedek üye olarak Ömer Mustafa GÖBELOĞLU'nun ilgili kuruma bildirilmesine.01.03.2017/54

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.03.2017/54

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.01.03.2017/54
Haber Tarihi : 10/3/2017
Paylaş