KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/775 Esas Sayı ve 09/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 4 yıllık tecrübeye sahip beton santralinde mikser şoförü olarak görev yapan bir işçinin 30/01/2014 tarihi itibari ile alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.03.2017/46

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.03.2017/46

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.02.03.2017/46
Haber Tarihi : 10/3/2017
Paylaş