KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/680 Esas Sayı ve 18/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 01/06/2005 – Nisan 2015 tarihleri arasında makine operatörü ve vardiya amiri olarak çalışan bir işçinin alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise net belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %25 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.03.2017/32

KARAR:2
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 03.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.07.03.2017/32

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Ateş Bakkaliye Gıda Maddeleri Ticaret ve Sanayi LTD.ŞTİ. yetkilisi Naci ATEŞ'in 22.02.2017 tarihli dilekçesi görüşüldü.
3. Sıradaki yedek üyemizin komite toplantılarına katılamayacağını belirtmesi sebebiyle 4. sıradaki yedek üyemizin komite asil üyesi olarak toplantılarımıza davet edilmesine.07.03.2017/32

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 20/02/2017 tarih ve 42142446-315.99-E.145-1984 sayılı ağır tonajlı araçlar hakkındaki yazısı görüşüldü.
Meslek grubu üyelerimizin faaliyet konusu market ve gıda dağıtıcılığı olan firmalara ait araçların çoğunluğu kamyon sınıfında araçlar olduğu için, Çark caddesinin saat 10:00 itibariyle araç girişine kapatılması göz önünde bulundurularak, kamyon ve kamyonetlerin 07:00 – 08:30 ve 17:00 – 20:00 saatleri arasında şehir merkezine girmemeleri komitemiz tarafından uygun görülmüş olup, belirtilen saatler dışında gıda taşımacılığı yapan kamyon ve kamyonetlerin şehir merkezine girmelerine izin verilmesi üyelerimiz için uygun olacağı önerimizin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na yazı ile bildirilmesine.07.03.2017/32

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.03.2017/32

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.07.03.2017/32
Haber Tarihi : 10/3/2017
Paylaş