KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/788 Esas sayı ve 21/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, sevkiyat amiri olarak görev yapmakta olan bir kişinin 2016 yılında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.08.03.2017/45

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.03.2017/45

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.03.2017/45
Haber Tarihi : 22/3/2017
Paylaş