KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2014/432 Esas sayı ve 15/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, ilgili yazı ile talep edilen bilgilerle ilgili;
a) 180 tonluk pres makinasında çalışmak nitelikli bir iş olarak değerlendirilmediği,
b) 30 tonluk pres makinasında çalışan bir işçinin hiçbir eğitim almadan 180 tonluk pres makinasında da çalışmasının uygun olduğu,
c) Pres makinasında çalışan yaklaşık 2 yıllık tecrübeye sahip bir işçinin alabileceği aylık ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise aylık net asgari ücret miktarı olabileceği, 
kanaatlerimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.08.03.2017/46

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.03.2017/46

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.03.2017/46
Haber Tarihi : 22/3/2017
Paylaş