KARAR:1
Medikal firmaların Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşme yapmalarına imkan veren yasal düzenlemeler çerçevesinde, ilgili resmi kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Odamıza kayıtlı medikal firmaların bir arada olacağı bir çalışma toplantısının 2017 yılı Mart ayı içerisinde Ticaret ve Belgeler Servisimizce Odamızda yapılmasına ve ilgili resmi kurumlarla yazışmaların yapılmasına, medikal firmalara toplu e posta yoluyla yapılacak toplantının Bilişim ve Planlama Servisimizce duyurulmasına, toplantı esnasında yapılacak ikramların komite bütçemizden karşılanmasına, toplantı sonrasında Basın Yayın Servisimizce söz konusu toplantıyla ilgili yerel basında haber yapılmasına.09.03.2017/48 

KARAR:2
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.03.2017/48

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.09.03.2017/48
Haber Tarihi : 22/3/2017
Paylaş