KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Karasu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/149 Esas Sayı ve 05/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, usta aşçı olan bir işçisinin, çalışan veya çalışacak biri olarak (aylık bazda net ortalama gelirinin) muhtemel kazançlarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, ilgili tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %10'u ile %15 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.03.2017/39

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/959 Esas Sayı ve 20/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2006 – 07/08/2016 tarihleri arasında 10 yıl kadar restorantta aşçı başı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %15'u ile %30 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.03.2017/39

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/448 Esas Sayı ve 29/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 22/08/2013 – 24/07/2015 tarihleri arasında istihdamı zorunlu personel sıfatı ile gıda mühendisi olarak çalışan birisinin alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2015 yılı için brüt 3.000-TL (ÜçBinTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.03.2017/39

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1785 Esas Sayı ve 28/12/2016 tarihli ve 01/03/2017 tekit tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2012 Nisan ayından – 30/04/2015 tarihleri arasında 3 yıl kadar lahmacun ustası, pideci, fırıncı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile %10 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.03.2017/39

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/1077 Esas Sayı ve 28/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 05/02/2010 – 30/08/2016 tarihleri arasında yaklaşık 6,5 yıl kadar aşçıbaşı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %15'i ile %30 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.03.2017/39

KARAR:6
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/252 Esas Sayı ve 10/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, bulaşıkçı ve aşçı olarak 18/05/2013 – 07/01/2016 tarihleri arasında çalışan işçinin 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.03.2017/39

KARAR:7
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 05.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.20.03.2017/39

KARAR:8
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.03.2017/39

KARAR:9
Dilek ve temenniler dinlendi.20.03.2017/39
Haber Tarihi : 22/3/2017
Paylaş