KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 65946185-405 sayılı ve 31.01.2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile talep edilen televizyon ve ses sistemleri ticaretindeki anlaşmazlıkların çözümü için İl Tüketici Hakem Heyetinde Odamızı temsilen asil üye olarak meslek grubu üyemiz; Behlül BAYRAK'ın ve yedek üye olarak Ahmet ŞEHİT'in ilgili kuruma bildirilmesine.24.02.2017

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/290 Esas Sayı ve 26/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 10/09/2011 – 03/08/2015 tarihleri arasında mağaza müdürü olarak çalışan bir kişinin 2015 yılı ağustos ayı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarının %20 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.02.2017

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.02.2017

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.24.02.2017
Haber Tarihi : 22/3/2017
Paylaş