KARAR:1
29/03/2009 tarihinde SGK'nın yayınladığı genelgede belirtilen ADSM'lerde belirtilen günlerde yapılamayan tedavilerin hastaların mağdur edilmemesi için özel sağlık kuru ve kuruluşlarından yapılması için sevk işlemlerinin kolaylaştırılması için Sağlık İl Müdürlüğü ile görüşülmesine.14.05.2010.17
KARAR:2
Komitemizin 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği,  29/05/2010 Cumartesi
Günü sabah saat:10.00'da, meslek grubu üyelerimizle kahvaltılı bir toplantı yapılmasına.14.05.2010.17
KARAR:3
Komitemizin daha önce alınan karar gereği, Oda üyelerimize dağıtılmak üzere SATSO rozeti ile stiker  yaptırılmasının hızlandırılmasına. 4.05.2010.17
KARAR:4
Her komitenin kendi meslek grubunun  sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili hazırlayacağı  projelerin yarışacağı  ödüllü bir yarışma düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 14.05.2010.17
KARAR:5
Komitemizce, Kanser konusunda bir uzmanın Meclis Toplantısı öncesi sunum yapmak üzere davet edilmesi teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.14.05.2010.17
KARAR:6
İlmizdeki “sağlık turizmi” potansiyelinin araştırılarak harekete geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.14.05.2010.17
KARAR:7
Komitemizce, bundan sonraki toplantılarına komitemiz alt sektör temsilcilerinin davet edilmesine. 14.05.2010.17
KARAR:8
Komitemizce 18 Mayıs 2010 Salı günü Bilge ve Vatan Hastanelerinin ziyaret edilmesine. 14.05.2010.17
KARAR:9
Dilek ve temenniler dinlendi.14.05.2010.17
Haber Tarihi : 2/6/2010
Paylaş