KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 22/03/2017 tarih ve 5006 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.24.03.2017/46

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.03.2017/46

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.24.03.2017/46
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş