KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/451 Esas Sayı ve 21/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 20/08/2013 – 20/01/2016 tarihleri arasında aşçıbaşı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %25'i ile %35 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.04.2017/40

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.04.2017/40

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.20.04.2017/40
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş