Odamız 26.Meslek Komitesi ile gerçekleştirilen ortak toplantıda;

KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Erenler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 24/03/2017 tarih ve 33744985-496 sayılı Tüketici Şikayeti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemiz Bilirkişisi Y.Cem Sunman tarafından yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; söz konusu çekyatla ilgili tüketici hatası olduğu yönünde karar alınmıştır. Konuyla ilgili raporun hazırlanarak ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesine.12.04.2017/46

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17.03.2017 tarih ve 4766 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.12.04.2017/46

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Maliye Bakanlığı'nın 29.03.2017 tarih ve 38265 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.12.04.2017/46

KARAR:4
Mobilya ve Beyaz eşya sektöründe KDV'nin %8 olarak Eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini ve sektörümüzde olumlu etkileri olacağını konu hakkında tüm üreticileri ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla Basın ve Halkla ilişkiler servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına Bilişim ve Planlama Servisi tarafından üyelerimize mail yolu ile duyuru yapılmasına.12.04.2017/46

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.04.2017/46

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.12.04.2017/46
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş