KARAR:1
Gündemin birinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2009/1152  esas sayı  07/05/2010 tarihli ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü. 
Dava konusu 10 yıllık kıdemli bir sinema salonu makinistinin aylık ücretinin net 800 TL olarak bildirilmesine. 10.06.2010.17
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 10.06.2010.17
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 10.06.2010.17
Haber Tarihi : 16/6/2010
Paylaş