KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 2 adet fatura tasdiki hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu yazı konusu Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 02.05.2017 tarih ve A 231962 seri sıra nolu ve 02.05.2017 tarih A231963 seri sıra nolu faturası piyasa rayiçlerine uygun görülmüş olup fatura tasdikinin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi'nce yapılmasına.11.05.2017/49

KARAR:2
Sakarya Üniversitesi, Emo ve 10.Meslek komitesi üyeleri ile beraber yeni yapılan Sakarya stadyumuna, tarih ve saati sonra belirlenmek üzere Mayıs ayının son haftasında teknik bir gezi yapılmasına, söz konusu gezi ile ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.11.05.2017/49

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.05.2017/49

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.11.05.2017/49
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş