KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Makine Mühendisleri Odası Sakarya Temsilciliği'nin "Yeni Çıkan A.İ.T.M. Yönetmeliği", "KOBİ'ler İçin HYB (Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi)", "Yeni Çıkan SGB-2016/22 Tebliği" konularındaki görüşlerini belirten yazıları görüşüldü.
Söz konusu yazı ile belirtilen görüş ve değerlendirmeler hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.02.05.2017/46

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.05.2017/46

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.02.05.2017/46
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş