KARAR:1
Medikal firmaların Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşme yapan firmaların sistem kullanımında yaşadıkları sorunların görüşüleceği, yeni sistem hakkında bilgilendirmelerin yapılacağı, ilgili resmi kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Odamıza kayıtlı medikal firmaların bir arada olacağı bir çalışma toplantısının 2017 yılı Nisan ayı içerisinde Odamızda yapılmasına, toplantıyla ilgili gerekli çalışmaların ve resmi kurumlarla yazışmaların Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yapılmasına, Bilişim ve Planlama Servisi tarafından ilgili üyelere mail ve sms ile duyuru yapılmasına, etkinlikteki ikramların komite bütçemizden karşılanmasına, toplantı sonrasında Basın Yayın Servisimizce söz konusu toplantıyla ilgili yerel basında haber yapılmasına.13.04.2017/49

KARAR:2
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.04.2017/49

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.13.04.2017/49
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş