KARAR:1
Meslek grubumuz içerisinde yer alan sigorta acentelerine kuruluş yıllarına göre verilmesi planlanan teşekkür yazısıyla ilgili, meslek grubumuz içerisinde yer alan sigorta acentelerinin kuruluş yıllarının, yetkililerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı listenin Bilişim ve Planlama Servisi tarafından hazırlanarak komitemize sunulmasına.23.03.2017/51

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Mert Veterinerlik Tarım ve Hayvancılık Taahhüt San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin 16/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Konu hakkındaki, sigortalı tarafından talep edilen tazminatın, sigorta poliçesinin hukuksal koruma sigortası klozonun altında yer alan sigorta hukuksal koruma teminatı harici 1. Maddesine göre teminat kapsamına dahil olmadığı görüşümüzün Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmesine.23.03.2017/51

KARAR:3
Zorunlu trafik sigortalarında tüm araç tiplerinde 01.04.2017 tarihi itibariyle tavan fiyat uygulamasının sigorta acentelerini mağdur edeceği, hatta bazı acentelerin kapanmasına neden olacağı, bu sebeple mağduriyetin önüne geçilmesi için aracı komisyon asgari oranlarının sabitlenmesi konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından gerekli çalışmaların yapılarak Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Hazine Müsteşarlığına yazı yazılmasına.23.03.2017/51

KARAR:4
Sanayi Bakanımız Sn. Faruk ÖZLÜ'nün de kamuoyuna yaptığı açıklamada sigorta acenteliği faaliyetinde bulunanların da bundan sonraki dönemde KOSGEB desteklerinden faydalanacağı açıkça belirtilmiştir. Açıklanan KOSGEB kredileri sonucunda KOSGEB'e müracaat eden sigorta acentelerinin KOSGEB veritabanında yer almadığı ve bu nedenle de KOSGEB desteklerinden faydalanamayacağı ilgili yetkililer tarafından belirtilmiştir. Konu hakkında Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Sanayi Bakanlığı'ndan görüş talep edilmek üzere Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.23.03.2017/51

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.23.03.2017/51

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.23.03.2017/51
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş