KARAR:1
Yönetmeliğe aykırı şubecilik ve yetkisiz acentelik yapan firmalarla ilgili Komite üyelerimize gelen şikâyetler değerlendirildi.
Söz konusu şikayetle ilgili ekteki evraklarla birlikte TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne, Sigorta acenteleri icra komitesine ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü'ne gerekli incelemelerin yapılması için Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.25.05.2017/53

KARAR:2
2C Yazılım ve Danışmanlık Paz. Tic. Ltd. Şti.'nin, Odamız üyesi sigorta acentelerine yönelik 2017 yılı yeni programlarının tanıtımını içeren videonun sunumunu yapma talepleri ile ilgili 18.05.2017 tarih ve 168 sayılı yazısı görüşülüp, değerlendirildi.25.05.2017/53

KARAR:3
Temmuz 2017'de 10 çalışana kadar zorunlu hale gelecek olan İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği sürecinin ne durumda olduğu, İSG Sertifikası alan işyerlerinin ve İSG Sertifikası olmayanların nasıl yol izleyeceğinin Bilişim ve Planlama Servisince araştırılması ve komitemize bilgi verilmesine.25.05.2017/53

KARAR:4 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.25.05.2017/53

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.25.05.2017/53
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş