KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 31.03.2017 tarih ve 5534 sayılı yapı kooperatiflerinde sözleşmeli avukat bulundurulması zorunluluğu hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.25.04.2017/47

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı – Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün 24.04.2017 tarih ve 14857661-312.02.02-E.114-4754 sayılı maliyet analizi hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgi yazı ile talep edilen G.655-C tipi 24 Lifli OPGW hattı değişim işleminde 1km'lik birim fiyatının 14.584,00+KDV olabileceği kanaatimizin adı geçen kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.25.04.2017/47

KARAR:3
Mesleki sorunlar tartışıldı.25.04.2017/47

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.25.04.2017/47
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş