KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı – Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün 03.05.2017 tarih ve 14857661-312.02.02-E.126-5083 sayılı OPGW hattı değişimi hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgi yazı ile talep edilen G.655-C tipi 24 Lifli OPGW hattı değişim işleminde söz konusu yazıda belirtilen detaylar dikkate alınarak, 1km'lik birim fiyatının 19.465,00+KDV olabileceği kanaatimizin adı geçen kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.09.05.2017/48

KARAR:2
Mesleki sorunlar tartışıldı.09.05.2017/48

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.09.05.2017/48
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş