KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1408 Esas Sayı ve 23/02/2017 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; 01/04/1994 – 2015 yılı başına kadar yaklaşık 20 yıl kadar tanker şoförü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile yürürlükteki asgari ücret miktarının % 35 fazlası aralığında olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.06.04.2017/49

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/133 Esas Sayı ve 02/03/2017 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve 8 yıl kıdemi bulunan birisinin 2013 yılında alacağı emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile yürürlükteki asgari ücret miktarının % 20 fazlası aralığında olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.06.04.2017/49

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 01.03.2017 tarih ve 3709 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.06.04.2017/49

KARAR:4
Meslek grubu üyelerimize dağıtılmak üzere 2017 Komite bütçemizden karşılanmak üzere hediyesi yaptırılmasına, Komite üyelerimizin katılımıyla sektörümüzdeki sıkıntıları görüşmek ve istişare de bulunmak üzere, meslek grubu üyelerimizin ziyaret edilerek hediye paketlerinin verilmesine.06.04.2017/49

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.04.2017/49

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.06.04.2017/49
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş