KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 18.04.2017 tarih ve 6417 sayılı İSG Uzmanlarının Görev Alanı hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.18.05.2017/50

KARAR:2
Meslek grubu üyelerimizden akaryakıt istasyonlarının lpg dolum bölümünde görevli personellerinde lpg otogaz istasyonları taşıt dolum personeli (pompacı) sertifikası olmayan üyelere yapılan denetimlerde mağdur olmamaları için sms ile bilgi verilmesine.18.05.2017/50

KARAR:3
Akaryakıt istasyonlarının satış yaparken yaşananları sorunların çözümüyle ilgili Sakarya Valiliği'nden ilgili Vali Yardımcısı'nın, Sakarya Vergi Dairesi Denetim Başkanlığı'ndan ilgilinin ve Sakarya Polis ve Jandarma Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ilgilinin 2017 Haziran ayı içersinde toplantı yapılmak üzere Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.18.05.2017/50

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.05.2017/50

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.18.05.2017/50
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş