KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/91 Esas sayı ve 09/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı firmaya ait Geyve'de bulunan fabrikada çalışan bir işçinin 25/02/2013 tarihindeki bir öğün yemek ücretinin, KDV dahil 3,50-TL (ÜçTürkLirasıElliKuruş) olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.12.04.2017/47

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/606 Esas sayı ve 21/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2017 yılı itibariyle alüminyum cephe kaplama ve doğrama ustasının almış olduğu maaşın, aralarında özel bir sözleşme yok ise 1.500-TL (BinBeşYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.12.04.2017/47

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.04.2017/47

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.12.04.2017/47
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş