KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Erenler Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 16.02.2017 tarih ve 33744985-840.E.196 sayılı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 14/02/2017 tarih ve 15680096-622.03-E.26346 sayılı ve 09/03/2017 tarih ve 15680096-622.03-E.45109 sayılı, Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/02/2017 tarih ve 61293397-622.03-138/290 sayılı, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 16/03/2017 tarih ve 44119073-756.02-E.39924 sayılı, Orhan BÜYÜ'nün 20/03/2017 tarihli yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.21.03.2017/51

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/483 Esas sayı ve 15/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 09/10/2013 – 07/11/2015 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıl kadar ileri derecede Almanca ve İngilizce bilen yurt dışına çeşitli dergi ve mecmuaların telefonla pazarlamasını yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, aylık net 2.250,00-TL (İkiBinİkiYüzElliTürkLirası) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.21.03.2017/51

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/459 Esas sayı ve 13/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, davalı iş yerinde 20/07/2011 ile 28/06/2015 tarihleri arasında çalışan, 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan, mutfak temizlik görevlisi, yemek yapımı, kiler takibi-sayımı, tuvalet temizliği işlerinde çalışan işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 28/06/2016 tarihi itibari ile net 949,07TL (DokuzYüzKırkDokuzTürkLirasıYediKuruş), brüt 1.201,50TL (BinİkiYüzBirTürkLirasıElliKuruş) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.21.03.2017/51

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/737 Esas sayı ve 15/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 15/09/1999 – 05/11/2015 tarihleri arasında askerlik hizmeti dahil 16 yıl kadar muhasebe ofisinde çalışanı veya müdürü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 05/11/2015 tarihi itibari ile net 1.000,54TL (BinTürkLirasıElliDörtKuruş) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.21.03.2017/51

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/93 Esas sayı ve 28/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 15/10/2012 – 31/12/2016 tarihleri arasında 4 yıl kadar davalı iş yerinde güvenlik görevlisi olarak grev yapan (15 yıl kıdemi bulunan) bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 31/12/2016 tarihi itibari ile net 1.300,99TL (BinÜçYüzTürkLirasıDoksanDokuzKuruş) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.21.03.2017/51

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.03.2017/51

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.21.03.2017/51
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş