KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 20/03/2017 tarih ve 28392088-752.01.03-E.3704365 sayılı, Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin 22/03/2017 tarih ve 23916764-869-E.547 sayılı ve 22/03/2017 tarih ve 23916764-869-E.546 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 07/04/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54160145344]-3914 sayılı, 18/04/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115365]-4263 sayılı, 18/04/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115574]-4259 sayılı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 19/04/2017 tarih ve 15680096-622.03-E.89684 sayılı, 19/04/2017 tarih ve 15680096-622.03-E.89688 sayılı, Ferizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26/04/2017 tarih ve 79157201-300-E.154/1142 sayılı, Sakarya 3. OSB Bölge Müdürlüğü'nün 28/04/2017 tarih ve 2017/257 sayılı yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.05.05.2017/52

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/142 Esas sayı ve 23/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, davalı iş yerinde 16/09/2013 ile 31/12/2016 tarihleri arasında çalışan, 3 yıllık mesleki deneyimi bulunan, güvenlik görevlisi olarak çalışan işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 1647.00 TL olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.05.05.2017/52

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/152 Esas sayı ve 04/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, davalı iş yerinde 28/08/2008 ile 21/12/2016 tarihleri arasında çalışan, 8 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hayvan bakımcısı, tarım işçisi ve bekçi olarak çalışan işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 1107.46 TL olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.05.05.2017/52

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Hendek 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/25 Esas sayı ve 12/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, güvenlik sistemleri malzeme alım işiyle uğraşan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, Net 2.750,00TL (ikibinyediyüzellitürklirası) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.05.05.2017/52

KARAR:5
Güvenlik şirketleri ile alakalı Komite üyelerimizden gelen şikayetler sebebiyle, sektördeki sıkıntıların giderilmesi için Sakarya Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirilmesine, söz konusu ziyaret için Odamız Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınmasına, CCTV (kapalı devre kamera sistemleri) ve elektronik güvenlik sistemleri sektöründe çalışacak olan kişilerin mesleki eğitim sertifikası olmadan çalıştırılmaması için MEYBEM eğitimin programından faydalanmak istiyoruz.05.05.2017/52

KARAR:6
Tapu ve Kadastro ile ilgili yeni yürütmelikleri ve yasaların anlatılması için Komitemizi ve Meslek grubu üyelerimizi bilgilendirmek adına konferans düzenlenmesine ve bu konferansta konuşmacı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Adnan KAHVECİ'nin davet edilmesine Odamız Özel Kalem Servisi tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına.05.05.2017/52

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.05.2017/52

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.05.05.2017/52
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş