KARAR:1
Odamız e-posta adresi aracılığıyla gelen ve Komitemize havale edilen Yiğit AĞAÇLITEPE'nin 11/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, şikayetçi olunan kurum ile görüşme yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde mağduriyetinin giderileceği sözünün alındığı bilgisinin ilgili kişiye e-mail ile bilgi verilmesine.30.05.2017/48

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/1089 Esas Sayı ve 17/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 06/04/2011 – 29/02/2016 tarihleri arasında yaklaşık 5 yıl kadar imalat bölümünde işçi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %10 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.05.2017/48

KARAR:3
2017 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 18-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek olan EMO Hannover 2017 fuarı için KOSGEB destekleri de araştırılarak Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından çalışma yapılarak komitemize sunulmasına.30.05.2017/48

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.05.2017/48

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.30.05.2017/48
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş