KARAR: 1
Brokerlerin noterden vekalet alarak ile çalışmaları gerektiği ve poliçe kesmemeleri gerektiği  ile ilgili uyarılmaları konusunda
KARAR: 2
Otomotiv bayilerinin sigorta acentesi olarak çalışması halinde ayrı giriş şartı -fiziki şartlara  uygunluk konusunda denetlenmeleri
KARAR: 3
Sigortacılık konusunda  Kayıt dışı çalışanlarla ilgili denetlemelerin hangi tarihlerde yapıalcağı ve TOBB sigortacılık levhasına kayıtlı olup ta 3'lü sözleşme ve SATSO  tescili yapmayıp çalışan yüksek komisyon veren acentelerin denetlenmesi
KARAR: 4
Bankalar, Esnaf kefalet kooperatifleri ve Tarım kredi kooperatiflerinin sigorta poliçesi  kesmelerine izin verilmemesi hususunda
KARAR: 5
Sigorta poliçelerinde taban fiyat uygulaması gerektiği
KARAR: 6
Trafik sigortalarındaki serbest tarife marjının aşağıya çekilmesi hususunda (%5-%25 gibi )
KARAR: 7
Zorunlu poliçelerin çoğaltılması ve devlet tarafından denetimlerinin yoğunlaştırılması hususunda ,
KARAR: 8
5684 sayılı sigortacılık kanunundan dolayı zorunlu olan acentelik mesleki zorunluluk poliçelerinin limitlerinin en az 1.000.000.TL artırılması hususunda
KARAR: 9
Sigorta bilgilendirme formu zorunluluğunun kaldırılması veya tek sorumlulunun acente olmaması hususunda
KARAR: 10
Tüm sigorta şirketlerinin  poliçe tiplerinin aynı formatta olması hususunda
KARAR: 11
Bölgesel sigorta acente sayısının belirlenmesi il ve ilçelerde nüfus yoğunluğuna göre acente sayısının belirlenmesi hususunda,
TOBB ‘ne SAİK'e (sigorta acenteleri icra komitesi)     ve Hazine müsteşarlığı sigortacılık bölümüne her karar maddesini ayrı olmak kaydıyla ve   komitemizce koordineli bir şekilde  Odamız Sigortacılık temsilciliğince yazılar yazılmasının yönetim kurulumuza arzına . 11.06.2010.19     
KARAR: 12
12 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 14:00'de İzmit/Baltürk Otel'de TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile “Sigortacılıkla İlgili Genel Konular”ın görüşüleceği toplantıya komitemizce iştirak edilmesine 11.06.2010.19   
Haber Tarihi : 16/6/2010
Paylaş