KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 42142446-315-E.362-4587 sayı ve 19/04/2017 tarihli ağır tonajlı araçlar hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Üyelerimizin mağduriyet yaşaması sebebiyle söz konusu talebimiz hakkında en kısa zamanda tarafımıza bilgi verilmesiyle ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına.06.06.2017/35

KARAR:2
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'da Hayırda Yarışanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.06.06.2017/35

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.06.2017/35

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.06.06.2017/35
Haber Tarihi : 15/6/2017
Paylaş