KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/1211 Esas Sayı ve 17/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 01/10/2015 – 18/10/2016 tarihleri arasında yaklaşık 1 yıl kadar şef garson olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarı ile belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %20 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.06.2017/42

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/528 Esas Sayı ve 08/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 25 yıllık kıdeme sahip aşçıbaşı olarak çalışan şahsın 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %25 fazlası ile %50 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.06.2017/42

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1352 Esas Sayı ve 22/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 24/04/2014 – 24/04/2015 tarihleri arasında yaklaşık 1 yıl kadar aşçı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %10 fazlası ile %30 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.06.2017/42

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/71 Esas Sayı ve 30/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2012-31/12/2016 tarihleri arasında yaklaşık 4 yıl kadar aşçıbaşı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %10 fazlası ile %30 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.06.2017/42

KARAR:5
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'da Hayırda Yarışanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.06.06.2017/42

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.06.2017/42

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.06.06.2017/42

Haber Tarihi : 15/6/2017
Paylaş