KARAR:1
Odamız e-posta adresi aracılığıyla gelen ve Komitemize havale edilen Mehmet Selçuk DİZER'in 16/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, Dörtyol Sanayi Sitesindeki yollarda su boruları yenileme ve tadilat projesi çerçevesinde yapılacak çalışmaların detaylarının, projenin tamamlanma süresinin tarafımıza bildirilmesi ve çalışmaların tamamlandığı yollarda oluşan hasarların en kısa zamanda giderilmesiyle ilgili SASKİ Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına.06.06.2017/47

KARAR:2
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'da Hayırda Yarışanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.06.06.2017/47

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.06.2017/47

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.06.06.2017/47
Haber Tarihi : 15/6/2017
Paylaş