KARAR: 1
Ülkemizde son günlerde artan kontör dolandırıcılığına karşı tüm yurtta
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce genel bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanyaya Odamızca da katkıda bulunmak amacıyla 1.000,00-TL (BinTürkLirası) yardımda bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. (Sözkonusu kampanyayı tanıtmak amacıyla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Şube Müdürlüğü'nce Odamıza ziyarette bulunulacaktır.)28/05/2010.15
KARAR: 2
HİFAŞ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nce,  06-10 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan “CeBIT Bilişim Eurusia 2010 Teknoloji Fuarı” ile ilgili Odamızda 10 Haziran 2010 Perşembe günü tanıtım toplantısı yapma talebi Komitemizce de uygun görülmekle, sözkonusu tanıtım toplantısının Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda yapılması isteğimizin Yönetim Kuruluna arzına. 28/05/2010.15
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28/05/2010.15
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.28/05/2010.15
Haber Tarihi : 16/6/2010
Paylaş