KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Kayseri Ticaret Odası’nın 10/05/2017 tarih ve 2.01/2679 sayılı Eczanelerde Medikal Ürünlerin Satışı Hk. yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazıyla ilgili “Komitemiz tarafından bu konuda TOBB a gerekli yazılar yazılmış olup ve basında da konu hakkında haberler yapılmıştır. Aynı zamanda yapacağımız çalışmalarda diğer şehirlerde mevcut aynı meslek komiteleri ile haberleşerek soruna ortak ve kalıcı bir çözüm üretme gayretini sürdürecektir.” açıklamamızın Kayseri Ticaret Odası’na yazı ile bildirilmesine.08.06.2017/51

KARAR:2            
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 12/05/2017 tarih ve 2016/609 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 10 yıllık tecrübeye sahip dermokozmetik uzmanı olarak çalışan olarak görev yapan bir işçinin aylık alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.08.06.2017/51

KARAR:3
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.06.2017/51

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.08.06.2017/51
Haber Tarihi : 30/6/2017
Paylaş