KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün “Sakarya’nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi” hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.14.06.2017/49

KARAR:2
Meslek Lisesi ve Üniversitelerdeki öğrenciler işletmelerde herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan staj yapabilmektedir. Fakat Çıraklık Eğitim Merkezinde öğrenim gören kursiyerlerin öğrenim görürken işletmelerde çalıştırılması için işletmelerde Usta Eğitici Belgesinin olması gerekmektedir. Çıraklık Eğitim Merkezinde öğrenim gören kursiyerlerin de işletmelerde Usta Eğitici Belgesinin olmadan çalıştırılmasıyla ilgili Bilişim ve Planlama Servisi tarafından gerekli çalışma ve yazışmaların yapılmasına.14.06.2017/49

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.06.2017/49

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.14.06.2017/49
Haber Tarihi : 30/6/2017
Paylaş