KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/34 Esas sayı ve 04/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 12 yıllık kıdemi bulunan ve muhasebe elemanı olarak çalıştığı iddia edilen bir kişinin 2016 yılı aralık ayı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.15.06.2017.49

KARAR:2
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün “Sakarya’nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi” hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.15.06.2017.49

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.06.2017.49

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.15.06.2017.49
Haber Tarihi : 30/6/2017
Paylaş