KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 22/05/2017 tarih ve 15680096-622.03-E.126122 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 11/05/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54160145346]-5271 sayılı, 30/05/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54110101864]-5834 sayılı, 26/05/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010106489]-5692 sayılı, 29/05/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010106704]-5715 sayılı, yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.15.06.2017/53

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Hendek 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/25 Esas sayı ve 11/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, güvenlik sistemleri şirketinin tam yetkilisi ve ortağı olan bir kişinin alabileceği ücretin, ortalama aylık net 3.750TL (ÜçBinYediYüzElliTürkLirası) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.15.06.2017/53

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 1856 sayı ve 31/05/2017 tarihli Arazi Takdir Komisyon Kararı hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.15.06.2017/53

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 86087256-050.06.04-E.17246 sayı ve 12/06/2017 tarihli Komite, Komisyon Kararı hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.15.06.2017/53

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Arifiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28685688-010.99-E.456 sayı ve 09/06/2017 tarihli Arazi Takdir Komisyon hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.15.06.2017/53

KARAR:6
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28245302-320.05/219/2981 sayı ve 15/06/2017 tarihli Merkez Komisyon Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.15.06.2017/53

KARAR:7
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün “Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi” hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.15.06.2017/53

KARAR:8
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle 2017 Temmuz ayı içerisinde yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere kahvaltılı istişare grup toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımızın ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.
Söz konusu istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine. Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.15.06.2017/53

KARAR:9
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.06.2017/53

KARAR:10
Dilek ve temenniler dinlendi.15.06.2017/53
Haber Tarihi : 30/6/2017
Paylaş