KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün “Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi” hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.19.06.2017/54

KARAR:2
Yeni getirilen tarife sisteminden dolayı ortaya çıkan olumsuzluklara rağmen TESK'in sürekli açıklama yaparak sanki sorun yokmuş gibi tavan fiyat yönünde baskıyı sürdürmesine karşı sigorta acentelerinin karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak için TOBB'un sigorta acentelerinin sorunlarının çözümü yönünde ne gibi çalışmalar yaptığı konusunda, TOBB Yönetim Kurulu'na bilgi alınması amacıyla Yönetim Kurulumuz nezdinde yazı yazılmasına.19.06.2017/54

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.19.06.2017/54

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.19.06.2017/54
Haber Tarihi : 30/6/2017
Paylaş