KARAR: 1
18.05.2010 tarih ve 64 oturum nolu  Yönetim kurulu toplantısından  havaleli 13.05.2010. tarih, 13 sayı ve  1 nolu komite kararımıza istinaden  fizibilite raporu isteyen 09 no lu yönetim kurulu kararı,  Oda hizmet binamızın plan ve projeleri  incelenmek üzere değerlendirmeye alınmıştır. 10.06.2010.14

KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 10.06.2010.14
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 10.06.2010.14

Haber Tarihi : 16/6/2010
Paylaş