17.Meslek Komitesi 20 Haziran 2017 Salı Günü Toplantı Kararları

KARAR:1 
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Konunun ehemmiyetine binaen söz konusu proje hakkında yapacağımız üye ziyaretlerinde üyelerimize proje detaylarını anlatarak hayırda yarışmalarını isteyeceğiz. 20.06.2017/49

KARAR:2
Mesleki sorunlar tartışıldı.20.06.2017/49

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.20.06.2017/49
25.07.2017
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya