KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın 92464751-755.99/E.3654 sayı ve 13/06/2017 tarihli Sakarya İli Su Kayıplarının Azaltılması Projesi 1. Bölge İnşaatı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazıyla ilgili bilgi talebinde bulunan Odamız üyesine mail ile bilgi verilmesine.04.07.2017/48

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.07.2017/48

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.04.07.2017/48
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş