KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.05.07.2017/59

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 9903 sayılı ve 16.06.2017 tarihli Doğalgaz Sektöründeki Uygulamalara İlişkin Görüş Talebimiz ile ilgili cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.05.07.2017/59

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.07.2017/59

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.05.07.2017/59
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş