KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/846 Esas Sayı ve 04/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, kum ocağında kepçe operatörü olarak çalışan, 7 yıllık kıdemi olan ve çalıştığı iş yerinden emekli olan bir kişinin 2016 yılında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.06.2017.48

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/153 Esas Sayı ve 06/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 02/02/2014 – 15/07/2016 tarihleri arasında Jumbo Delgi Makinası Operatörü olarak tünel işinde çalışan bir işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.06.2017.48

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/157 Esas Sayı ve 06/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 03/08/2016 – 21/03/2017 tarihleri arasında çalışan, Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Doğançay Rıpajı işinde çalışan tünel işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.06.2017.48

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/167 Esas Sayı ve 07/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 20/10/2014 – 08/03/2017 tarihleri arasında İş Makinası (Loder Operatörü) olarak, Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Doğançay Ripajı işinde çalışan bir işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.06.2017.48

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/168 Esas Sayı ve 10/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 13/09/2014-23/07/2016 tarihleri arasında çalışan, 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan, tünel çalışmaları işinde çalışan ekskavatör operatörü işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.06.2017.48

KARAR:6
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/223 Esas Sayı ve 04/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 18/06/2014 ile 31/03/2017 tarihleri arasında çalışan, madencilik alanında ölçüm yapmaya yarayan topograf alet makinası operatörü olarak çalışan bir işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.06.2017.48

KARAR:7
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/225 Esas Sayı ve 04/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 2011 ile 2016 yılları arasında çalışan, 2011-2013 yılları arasında kantarcı, 2013-2016 yılları arasında operatör olarak çalışan işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.06.2017.48

KARAR:8
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Arifiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 69439043-940-E.43 sayı ve 16/05/2017 tarihli, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce cadde ve sokakların yol düzenlemelerinde kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin nakliye dahil (15km) metrekare birim fiyatlarının tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 

Taş Tozu (Nakliyeli): 16TL (ton)+KDV
Mıcır 1 Numara (Nakliyeli): 15TL(ton)+KDV
Mıcır 1 Numara (Yıkanmış, Nakliyeli): 20TL(ton)+KDV
Mıcır 2 Numara (Nakliyeli): 15TL(ton)+KDV
Mıcır 2 Numara (Yıkanmış, Nakliyeli): 20TL(ton)+KDV

olabileceği kanaatimizin, ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.29.06.2017.48

KARAR:9
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.06.2017.48

KARAR:10
Dilek ve temenniler dinlendi.29.06.2017.48
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş