KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/292 Esas Sayı ve 13/06/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 11/02/2016 ile 26/05/2017 tarihleri arasında çalışan, 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan, beton santral operatörü işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.07.2017.49

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/287 Esas Sayı ve 13/06/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 1 yıllık tecrübeye sahip mikser operatörü olarak görev yapan bir işçinin aylık alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.07.2017.49

KARAR:3
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumatın hasıl olduğuna.06.07.2017.49

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.07.2017.49

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.06.07.2017.49
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş