KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Özge KAPISIZ'ın 06/07/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
2017 yılı içerisinde Odamız üyelerine yönelik bir eğitim verilmesi karşılığında Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere 1.000TL destek verilmesine.17.07.2017/52

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 13/07/2017 tarih ve 11158 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.17.07.2017/52

KARAR:3
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Konu hakkında meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile duyuru yapılmasına.17.07.2017/52

KARAR:4
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.07.2017/52

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.17.07.2017/52
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş