KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Konu hakkında meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile duyuru yapılmasına.18.07.2017/50

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.07.2017/50

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.18.07.2017/50
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş