KARAR: 1
Değişen ve gelişen Dünya koşulları çerçevesinde enerji verimliliği büyük önem arzetmektedir. Konu ile ilgili olarak 7.Meslek Komitesi, Makine Mühendisleri Odası, Sakarya Üniversitesi, YETA v.b. kurum ve derneklerin bir araya getirilerek bir eğitim sunum programının sektörümüzdeki üyelerimize katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Konu ile ilgili olarak Komisyon oluşturulmuş olup Komisyon üyeleri belirlenmiştir. Komisyonu üyelerinin planlaması doğrultusunda bu programın hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Konu ile ilgili Komisyon Üyeleri; Abdullah DEMİR, Hasan UZEL, Mehmet Önol TAŞÖZ olarak belirlenmiştir.02.07.2010.20
KARAR:2
Enerji verimliliği konusunda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası çerçevesinde Meclis Üyelerinin katılımıyla bir Komisyon oluşturulmasının Yönetim Kurulu'na arzına.02.07.2010.20
KARAR:3
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Kanun çerçevesinde çalışan her elamanla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikasyon yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak meslek liseleri gerekli olan belgeleri branşlara göre verebilmektedir. 32 Meslek Komitemiz için bu sertifikasyon gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak Meslek Liseleri ile irtibata geçilerek tüm meslek komiteleri üyelerimizin bu belgeleri almasının sağlamasını Yönetim Kuruluna arzına.02.07.2010.20
KARAR:4
15 Temmuz'da başlayıp 18 Temmuz'da bitecek olan EXPO Fuarı ile ilgili olarak 7.Meslek Komitesi olarak tarafımıza bir stant tahsisi yapılmasının ve standa iklimlendirme, soğutma ısıtma ve doğalgaz ile ilgili çalışan Meslek Komite üyelerimizin kendi firmalarının tanıtımını yapması sektörümüze ayrı bir canlılık katacacağı kanaatindeyiz.7.Meslek Komitesi adına EXPO/2010 Fuarında tarafımıza bir stant tahsis edilmesinin Yönetim Kuruluna arzına. 02.07.2010.20
KARAR:5
EXPO 2010 Fuarı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı sonrasında tüm Sakarya Halkının bilgilendirilmesi ve fuarına davet edilmesi ile ilgili bir basın açıklaması yapılmasına.02.07.2010.20
KARAR: 6
AGDAŞ'ın yapmış olduğu doğalgaz sektöründeki başarılı firma ödül töreninin değerlendirilmesi yapıldı. 02.07.2010.20
KARAR: 7
Dilek ve temenniler dinlendi. 02.07.2010.20
Haber Tarihi : 9/7/2010
Paylaş