KARAR:1
Yönetmeliğe aykırı şubecilik ve yetkisiz acentelik yapan firmalarla ilgili Komite üyelerimize gelen şikâyetler değerlendirildi.
Söz konusu şikayetle ilgili ekteki evraklarla birlikte, Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne, Sigorta Acenteleri İcra Komitesine ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü'ne gerekli incelemelerin yapılması için yazı yazılmasına ve konu işletmenin kayıt dışı sair konularla (su satış bayiliği, tüp satış bayiliği, sigorta acenteliği gibi) iştigal ettiğiyle ilgili Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı'nca tespit edilmesine dair yazı yazılmasına.20.07.2017/55

KARAR:2
Acente iletişim ve pazarlama ofisi açılmasının gerekliliklerinin neler olduğuyla ilgili Komitemize bilgi verilmek üzere Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına.20.07.2017/55

KARAR:3
Bilişim ve Planlama Servisi personeli Duygu CEYLAN'ın İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili Yönetmeliği uygulamasıyla ilgili 19/07/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.20.07.2017/55

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.20.07.2017/55

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.20.07.2017/55
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş