KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 13/06/2017 tarih ve 81986189-934.99-E.261-7118 sayılı yemek bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazıda istenilen, 2018 yılı Hizmet Alımı İhaleleri kapsamında, ihaleye esas olacak yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere 1 öğün (4 kap) brüt yemek bedelinin, 8,00TL (KDV Hariç) olabileceğinin ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.20.07.2017/43

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın 07/07/2017 tarih ve 75244804/934.02/E.9948 sayılı rayiç bedel hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazıda istenilen, Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin 2018-2019-2020 yılı Hizmet Alımı İhalelerinde kullanılmak üzere 1 öğün dört kap (işçilik ve malzeme dahil) yemeğin rayiç bedelinin, 2018 yılı için işçilik ve malzeme dahil 9,50TL (KDV Hariç), 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon oranı kadar fiyatlarda artış olabileceği bilgisinin ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.20.07.2017/43

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/91 Esas Sayı ve 14/06/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 01/03/2012 – 03/02/2017 tarihleri arasında yaklaşık 5 yıl kadar devlet hastanesi yemekhanesinde aşçı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %10 fazlası ile %30 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.07.2017/43

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Karasu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/235 Esas Sayı ve 12/06/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, ticaret ile uğraşan çiğ köfteci dükkanı olan bir esnafın; çalışan veya çalışacak biri olarak (aylık bazda net ortalama gelirinin) muhtemel kazançlarının, çiğ köftecide çalışan bir kişinin gelirinin asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.07.2017/43

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.07.2017/43

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.20.07.2017/43
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş