KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 24/07/2017 tarih ve 92540530-756.03-E.110822 sayılı, T.C. Serdivan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28/07/2017 tarih ve 95691940-310.01.05-1173-5736 sayılı, T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 01/08/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115587]-8021 sayılı, 25/07/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115586]-7798 sayılı, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün 15/08/2017 tarih ve 67803372-801.99/E.1726536 sayılı, 15/08/2017 tarih ve 67803372-801.99/E.1726680 sayılı yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.24.08.2017/55

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Taraklı Belediyesi Gelir Servisi'nin 25/07/2017 tarih ve 708 sayılı Arsa Takdir Komisyonu Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.24.08.2017/55

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Adapazarı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 03/08/2017 tarih ve 86087256-050.06.04-E.22194 sayılı Komite, Komisyon Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.24.08.2017/55

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü (Adapazarı) Tesis ve Kontrol Müdürlüğü'nün 24/07/2017 tarih ve 54426194-755.03.06-E.281927 sayılı kamera sistemi elemanları fiyat tespiti hakkındaki (proforma fatura onayı) yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu, kamera sistemi elemanlarında ürünlerin marka, kalite ve fonksiyonlarına (örneğin çözünürlük) göre çok farklılık göstermesi sebebiyle, söz konusu fiyatların piyasa rayiçlerine uygunluğu tespit edilemediği kanaatimizin, ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.24.08.2017/55

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Arif Ertem Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı firmasının 01/08/2017 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Üyemizin yaşamış olduğu sorunların çözümleriyle ilgili görüşme yapmak üzere, Arifiye Tapu Müdür'ünden ve Arifiye Belediye Başkan'ından Odamız Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınmasına.24.08.2017/55

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.08.2017/55

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.24.08.2017/55
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş