KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen, Boncuk Piliç San. ve Tic. A.Ş.'nin tavuk ve ördek kesim fire tespitlerini talep eden 12.04.2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Konu ile ilgili tavuk ve ördek kesim fire oranının % 25-32 arasında olabileceği kanaatimizin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından ilgili firmaya bildirilmesine.21.07.2017/50

KARAR:2
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Meslek Komitesi üyeleri'ne Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı, komite üyeleri tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldı.21.07.2017/50

KARAR:3
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma Programı IPARD 2 kapsamında 2020 yılına kadar %20-65 arasında hibe desteği verilecek olan 
- Süt ürünleri işleme ve pazarlama,
- Kırmızı et ürünleri işleme ve pazarlama,
- Kanatlı et ve ürünleri işleme ve pazarlama,
- Sebze ve meyvenin işleme ve pazarlaması,
- Su ürünleri işleme ve pazarlaması,
Konuları desteklenecek olup, bu projelerden kanatlı et ürünleri işleme ve pazarlama yerine kanatlı üretim kümeslerinin modernizasyonu biogüvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi konularında desteği ihtiyacı olduğunun arzına,
IPARD'a dahil olmayan 39 ilde bu projelerin milli kaynaklarla ve aynı şartlarda desteklenmesi gerektiğini bu illere yapılan haksızlığın giderilmesi için konunun Yönetim Kurulumuz'a arzına,
İlgili konular hakkında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.21.07.2017/50

KARAR:4
Arazi tapulaştırması ve sulaması ilimiz tarım ve hayvancılığının en öncelikli konularından birisidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara ek olarak arazi tapulaştırma sahasının (AKOVA) haritalama işi Tarım Bakanlığı tarafından ihale edilmiştir. Bunu Komite olarak memnuniyetle karşıladık, ancak yeterli ödeneğin konularak haritalama sonrası arazi uygulama projelerinin hızlandırılması konusunda Yönetim Kurulumuz nezdinde çalışma yapılarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.21.07.2017/50

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.07.2017/50

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.21.07.2017/50
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş