34.Meslek Komitesi 24 Temmuz 2017 Pazartesi Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Söz konusu projeyle ilgili çalışma yapılması ve destek olunması amacıyla Sakarya Müteahhitler Birliği'ne yazı yazılmasına.24.07.2017/50

KARAR:2
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Mustafa TEKNECİ'nin 09.06.2017 tarihli şikayet dilekçesi görüşüldü.
Söz konusu şikayet dilekçesi değerlendirildi, şikayet edilen Odamız üyesi ile ilgili Disiplin Kurulu Yönetmeliğine göre gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla konunun Odamız Disiplin Kuruluna havalesine.24.07.2017/50

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.07.2017/50

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.24.07.2017/50
09.10.2017
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya